Veterans Blau Mixt

Veterans Blau Mixt 2015-2016

Jordi (E), Isaac, Manuel, David, Juan,
Nicol, Laura, Raquel, Marta, Anna (C).